• Urządzenia nie wolno wyrzucać do śmieci wraz z pozostałymi odpadkami.
  • Ten produkt objęty jest działaniem europejskiej dyrektywy 2012/19/UE.
  • Urządzenie oddać do odpowiedniego zakładu usuwania odpadów lub najbliższego miejskiego składowiska odpadów.
  • Przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie konieczności skontaktować się z odpowiednim zakładem usuwania odpadów.
  • Prosimy tylko o ekologiczne zbycie się całego opakowania.

Schować opakowanie transportowe maszyny do szycia! Z jednej strony może ono służyć do przechowywania maszyny natomiast przede wszystkim służy ono do zapakowania maszyny w wypadku jej wysyłania do naprawy. Najwięcej uszkodzeń powstaje bowiem dopiero podczas transportu.

trash can

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com