Przygotowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem maszyny ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z funkcjami urządzenia i jego prawidłowym działaniem.

Uwaga: Odłącz kabel zasilania od sieci, gdy nie korzystasz z maszyny.

Uwaga: Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu podłączenia maszyny do zasilania elektrycznego, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Odłącz kabel zasilania od sieci, gdy nie korzystasz z maszyny. Maszyna musi być używana razem z pedałem (u) KD-2902/ FC-2902D (sieć o napięciu 220-240 V).

anschluss der naehmaschine 1

Podłącz maszynę do zasilania elektrycznego jak pokazano na rysunku

Lampa oświetleniowa
Naciśnij przełącznik Włącz / Wyłącz, aby podłączyć maszynę do napięcia i włączyć lampę (pozycja "I").

 
anschluss der naehmaschine 2 Pedał
Pedał służy do regulowania szybkości pracy maszyny.
austausch gluehlampe

Odłącz maszynę od źródła zasilania wyjmując wtyczkę z gniazda sieciowego.

1. Odkręć wkręt (A) jak na rysunku.
2. Zdejmij pokrywę (B).
3. Wykręć żarówkę i zamontuj nową (C) jak na rysunku
4. 4. Zamocuj pokrywę i dokręć wkręt.

anschiebetisch

Zachowując położenie poziome przedłużki, zamocuj ją w maszynie dosuwając zgodnie z kierunkiem strzałki. Wnętrze przedłużki może być zastosowane jako pudełko na wyposażenie.

 

Aby otworzyć, podnieś wieczko w punkcie oznaczonym strzałką.

W zamykanej na zatrzask przegródce znajdują się dołączone akcesoria.

Uwaga: Ustaw przełącznik Włącz / Wyłącz w pozycji Wyłącz ("O").

SNMD33A1 Einsetzen der Nadel

Wymieniaj regularnie igłę, zwłaszcza gdy wykazuje ona oznaki zużycia i przysparza problemów.

SZałóż igłę, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi obok.
A. Odkręć śrubę mocującą igłę i przykręć ją ponownie po włożeniu nowej igły.
B. Płaska strona najgrubszej części igły musi byś zwrócona do tyłu.
C/D. Wciśnij igłę tak daleko, jak tylko jest to możliwe.

Używać tylko w pełni sprawne igły. Problemy mogą wystąpić przy:
- skrzywionych igłach
- tępych igłach
- zniszczonych igłach

zweistufen naehfusshebel

Aby zszyć kilka warstw materiału lub grube materiały, możliwe jest ustawienie stopki dociskowej na drugim ząbku aby łatwiej ułożyć szycie.

Uwaga: Podczas wykonywania tych czynności ustaw przełącznik Włącz / Wyłącz w pozycji Wyłącz. ("O").

SNMD33A1 Montieren des Naehfusshalters 1

1. Mocowanie uchwytu stopki dociskowej
Podnieś drążek stopki dociskowej (A) przez podniesienie dźwigni dwustopniowej stopki dociskowej. Zamocuj uchwyt stopki dociskowej (B), jak pokazano na rysunku

2. Mocowanie stopki dociskowej
Opuszczaj uchwyt stopki dociskowej (A), aż wycięcie uchwytu (C) znajdzie się bezpośrednio nad osią (D). Opuszczaj uchwyt stopki dociskowej (A), tak aby stopka szwalnicza (a) wpasowała się automatycznie.

 

 
SNMD33A1 Montieren des Naehfusshalters 2

3. Zdejmowanie stopki dociskowej
Podnieś stopkę dociskową. Popchnij dźwignię (E) w kierunku wskazanym przez strzałkę, a stopka dociskowa zwolni się.

4. Mocowanie linijka kątową (q)
Przeprowadź linijkę kątową (q) przez rowek, jak pokazano na rysunku. Ustaw go w zależności od potrzeb do obrębków, zakładek itd.

unterfaden spulen 1

Szpulkę z nicią załóż na trzpień szpulki a następnie zabezpiecz ją pokrywką szpulki nici.
- Mała pokrywka szpulki nici dla wąskich szpulek
- Duża pokrywka szpulki nici dla szerokich szpulek

Przeciągnij nić ze szpulki przez prowadnik aż do pustej szpulki.

Przeciągnij nić przez otwór pustej szpulki na zewnątrz. Włóż szpulkę na mocowanie szpulki i następnie przekręcić w prawo do pozycji szpulki.

 
unterfaden spulen 2 Przytrzymaj końcówkę nici. Naciśnij pedał nożny. Po kilku obrotach zwolnij pedał nożny. Zwolnij nić i odetnij ją możliwie jak najbliżej szpulki. Ponownie naciśnij pedał nożny. Jak tylko szpulka będzie pełna, zacznie wolniej się obracać. Zwolnij pedał nożny. Ustaw szpulkę w pozycji szycia i wyjmij.

Wskazówka: Jeżeli nawijacz znajduje się w pozycji nawijania, proces szycia zostanie automatycznie przerwany. Zanim przystąpisz do szycia przesuń nawijacz w lewo (na pozycję szycia).

Uwaga: Ustaw przełącznik Włącz / Wyłącz w pozycji Wyłącz ("O").

SNMD33A1 Spule einlegen 1

Aby założyć lub wyjąć szpuleczkę, igła musi być podniesiona do oporu.

1. Otwórz pokrywkę na zawiasie.

2. Odchyl skrzydełko zatrzasku bębenka (A) i wyciągnij go. Przytrzymaj bębenek na szpuleczkę jedną ręką.

 
SNMD33A1 Spule einlegen 2

3. Włóż szpuleczkę w taki sposób (3), aby nić rozwijała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrz strzałka).

4/5. Przeciągnij nić od wewnątrz przez sprężynkę naciągową.

 
SNMD33A1 Spule einlegen 3

6. Trzymaj bębenek na szpuleczkę za zatrzask na zawiasie.

7. Umieść go na miejscu.

Uwaga: Przełącznik główny ustaw na ("O")! Drążek nóżki ustaw wyżej przez podniesienie 2 stopnia dźwigni nóżki, dźwignię do zmiany naprężenia nici ustaw na najwyższą pozycję przez przekręcenie kółka ręcznego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przy nawlekaniu zwróć uwagę na strzałki i cyfry na maszynie do szycia.

oberfaden einfaedeln 1

 

 

1. Szpulkę z nicią załóż na trzpień szpulki a następnie zabezpiecz ją pokrywka szpulki nici.
- Mała pokrywka szpulki nici dla wąskich szpulek
- Duża pokrywka szpulki nici dla szerokich szpulek

 
oberfaden einfaedeln 2

2. Przeprowadź górną nić przez górną prowadnicę nici i prowadnicę nici ze szpulki z prawej strony na lewą, a następnie do przodu w prawą szczelinę I w dół.

3. Poprowadź w lewo i w dół przez dziób prowadnicy (A) a następnie ponownie do góry.

 
SNMB1 Oberfaden einfaedeln 3

4. Nić poprowadź od prawej do lewej przez dźwignię do zmiany naprężenia a następnie w dół.

5. Nić poprowadź najpierw za dużą, metalową prowadnicą (B) a poźniej przez ucho. Zawsze nawlekaj nić od przodu.

 
SNMB1 Oberfaden einfaedeln 4

Przyrząd do nawijania nici

Do pomocy przy nawlekaniu można użyć przyrząd do nawijania nici.
1. Nawlekacz do igieł włóż przez oczko igły od tyłu do przodu.
2. Górną część nici przeprowadź przez szlufkę nawlekacza do igieł.
3. Nawlekacz do igieł wraz z nicią przeprowadź ponownie przez oczko igły.

automatischer nadeleinfaedler 1

Uwaga: Przed nawlekaniem igły wyłącznik należy ustawić w położenie „O”.

Uwaga: Podnieś igłę do najwyższego położenia, obracając koło ręczne w swoją stronę do chwili ustawienia znacznika (A) w jednej linii ze znacznikiem (B) na maszynie.

 
automatischer nadeleinfaedler 2 1. Opuść stopkę. Przewlecz nitkę przez prowadnicę (C). .
  
automatischer nadeleinfaedler 3 2. Opuść dźwignię najniżej, jak to możliwe. Nawlekacz igły automatycznie przyjmie położenie nawlekania i przetyczka z haczykiem przejdzie przez ucho igły (D).
 
automatischer nadeleinfaedler 4 3. Chwyć nitkę przed igłą i upewnij się, że znajduje się pod szpilką haczyka (E).
 
automatischer nadeleinfaedler 5 4. 4. Trzymając luźno nitkę, powoli zwolnij dźwignię. Przetyczka z haczykiem obróci się i przewlecze nitkę przez ucho igły, tworząc pętlę. Przeciągnij nitkę przez ucho igły.
fadenspannung

Naprężenie nici górnej (A)

Regulacja normalna naprężenia nici : "AUTO"
Aby zwiększyć naprężenie nici, obracaj pokrętłem aż do następnej liczby w kierunku rosnącym. Aby zmniejszyć naprężenie nici, obracaj pokrętłem aż do następnej liczby w kierunku malejącym.
1. Normalne naprężenie nici
2. Nić górna nie dość naprężona
3. Nić górna zbyt mocno naprężona

Uwaga: Podczas szycia lekkich tkanin, takich jak jedwab, jersey itd., naciąg górnej nici należy ustawić na 2-3.

 
SNMD33A1 Fadenspannung 2

Naprężenie dolnej nici (B)

Uwaga: Naprężenie dolnej nici jest ustawione fabrycznie, nie ma zatem konieczności jego zmiany.

Aby sprawdzić napięcie nici na szpuleczce, wyjmij bębenek i szpuleczkę, następnie trzymając za nić pozwól szpuleczce zwisać. Potrząśnij nią raz i drugi. Jeżeli naprężenie nici jest właściwe, rozwinie się ona o około 3 do 5 cm. Jeśli nić jest zbyt naprężona, nie rozwinie się wcale. Natomiast jeśli naprężenie nici jest za słabe, bębenek opadnie zbyt nisko. Aby wyregulować naprężenie nici, obracaj małą śrubką umieszczoną na boku bębenka.

SNM33B1 Unterfaden heraufholen 1 Przytrzymaj górną nić lewą ręką. Obracaj kółkiem ręcznym do przodu aż do chwili, gdy igła całkowicie się podniesie.
 
SNM33B1 Unterfaden heraufholen 2 Pociągnij nić górną w taki sposób, aby nić dolna przeszła przez otwór płytki ściegowej. Umieść obie nici z tyłu, za stopką dociskową.

Uwaga: Odłączaj maszynę od zasilania elektrycznego, wyciągając wtyczkę kabla z gniazdka sieci. Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć maszynę z zasilania.

SNMD33A1 Wartung der Naehmaschine 1 Zdejmowanie płytki ściegowej (A):
Obracaj kołem ręcznym aż do maksymalnego podniesienia igły. Otwórz przednią pokrywkę na zawiasie i śrubokrętem odkręć śrubę płytki ściegowej.
 
SNMD33A1 Wartung der Naehmaschine 2 Czyszczenie ząbków transportera (B):
Wyjmij bębenek na szpuleczkę i użyj dostarczonej z maszyną szczotki do wyczyszczenia całej tej strefy.
 
SNMD33A1 Wartung der Naehmaschine 3 Czyszczenie i smarowanie chwytaka (C-G):
Wyjmij bębenek na szpuleczkę. Odchyl na zewnątrz dwa zatrzaski trzymające chwytak (C). Wyjmij pierścień (D) i chwytak (E) i wyczyść je miękką szmatką. Nasmaruj, wpuszczając w zaznaczonym miejscu 1 lub 2 krople oleju do maszyn do szycia (F). Obracaj kółko ręczne do momentu, aż pierścień (G) znajdzie się po lewej stronie. Umieść chwytak (E) na miejscu i zamknij mocujące go zatrzaski. Umieść bębenek i szpuleczkę na swoim miejscu i załóż płytkę ściegową.

Ważne: Kłaczki i resztki nici muszą być regularnie usuwane. Ponadto maszyna powinna być oddawana do przeglądu w jednym z naszych punktów serwisowych w regularnych odstępach czasu

aufbewahrung Jeśli maszyna do szycia nie jest używana, należy odłączyć ją od zasilania. Maszynę należy pokrowiec chroniący przed kurzem. Maszynę należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Jeżeli maszyna nie jest używana przez dłuższy czas, powinna być chroniona przed kurzem, zabrudzeniami oraz wilgocią.
Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com